Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Mức phạt lỗi vi phạm giao thông dành cho xe máy

Để giúp người tham gia giao thông trang bị đầy đủ kiến thức về luật an toàn giao thông, tìm hiểu mức phạt lỗi vi phạm giao thông dành cho phương tiện xe máy. 24hoidap tổng hợp lại những thông tin về các lỗi vi phạm luật giao thông khi đi xe máy thường gặp và mức xử phạt cụ thể cho từng lỗi đó

LỖI VI PHẠM GT KHI ĐI XE MÁY VÀ MỨC PHẠT BẠN NÊN BIẾT

Mức phạt vi phạm giao thông mới nhất được chúng tôi cập nhật theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mức phạt này có một số thay đổi so với quy định hiện hành:

Từ 1/8/2016 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã thay thế Nghị định 171 và Nghị định 107/2014/NĐ-CP.

Các mức xử phạt vi pham giao thông mới nhất 2017

1. Vượt đèn đỏ: 300.000 – 400.000 (VNĐ)
2. Sừ dụng điên thoai di động, ô khi đang điều khiển xe 150.000 – 250.000 (VNĐ)
3. Bẩm còi trong thời gian từ 22h ngày hôm trưcc đến 5h ngày hôm sau trong khu đông dân cư 50.000 – 150.000(VNĐ)
4. Không đội mũ bào hiểm hoăc đội mũ bảo hiểm nhưng cài quai không đúng quy đinh 150.000 – 250.000(VNĐ)
5. Sừ dụng chân chong hoặc vật khác quệt xuống đưòng khi xe đang chạy 2-3 triệu đồng
6. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 300.000 – 400.000(VNĐ)
7. Không giảm tốc đô khi điểu khiển xe chạy từ trong ngõ, đưòng nhánh ra đưòng chính 150.000 – 250.000(VNĐ)
8. Điều khiển khi đẵ sử dung rưou, bia 1 – 6 triệu đồng
9. Điều khiển xe không có đèn xi nhan hoặc có nhưng không còn tác dụng 70.000 -150.000(VNĐ)
10. Không mang theo Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) 300.000 – 400.000(VNĐ)
11. Vưot đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đò 100.000 – 200.000(VNĐ)
12. Chuyển làn đưòng không đúng nơi đưoc phép hoác không có tín hiệu báo trước 50.000 – 150.000(VNĐ)
13. Không đi bên phải theo chiều đi cùa mình; đi không đúng phần đưòng, làn đường quy đinh hoẳc điều khiển xe đi trên hè phố 300.000 – 400.000(VNĐ)
14. Quay đầu xe tại nơi cẩm quay đầu xe 50.000 – 150.000(VNĐ)
15. Không sừ dung đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trưóc đến 06 giò ngày hôm sau hoảc khi sưong mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn 50.000 – 150.000(VNĐ)
16. Chay quá tốc độ quy đinh từ 05 km/h đến dướì 10 km/h 100.000 – 200.000(VNĐ)
17. Chở theo 02 (hai) ngưòi trên xe, trừ trưòng hợp chở ngưòi bênh đi cấp cứu, trè em dưới 14 tuổi, áp giải ngưòi có hành vi vi pham pháp luât 150.000 – 250.000(VNĐ)
18. Chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe 300.000 – 400.000(VNĐ)
20. Không chẩp hành hiệu lệnh, hưóng dẫn cùa người điều khiển giao thông hoặc ngưòi kiểm soát giao thông 300.000 – 400.000(VNĐ)
21. Không mang theo Giấy phép lái xe 80.000 -120.000(VNĐ)
22. Không mang theo Giấy đăng ký xe 80.000 -120.000(VNĐ)
23. Điều khiẽn xe không có Giấy đăng ký xe 300.000 – 400.000(VNĐ)
24. Sử dung Giẩy đãng ký xe bị tẩy xóa; Không đúng số khung, số máy hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp 300.000 – 400.000(VNĐ), tích thu Giấy đăng ký không hợp lệ
25. Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiềm TNDS của chù xe cơ giới 70.000 – 150.000(VNĐ)
26. Không có bào hiểm xe máy hoảc Bào hiểm hết hạn 70.000 – 150.000(VNĐ)
27. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biền báo hiệu, vach kẻ đường 50.000 -150.000(VNĐ)
28. Bấm còi, rú ga (net pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định 150.000 – 250.000(VNĐ)
29. Chuyển hướng không giảm tồc độ hoặc không có tín hiệu báo hiệu báo rẽ 150.000 – 250.000(VNĐ)
30. Xe không có đèn xi nhan hoặc đèn xi nhan không hoạt động 70.000 – 150.000(VNĐ)

Để tránh mắc phải những lỗi trên khi tham gia giao thông, cá nhân mỗi người cần phải trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về luật giao thông đường bộ. Bên cạnh đó cũng cần biết mức phạt lỗi vi phạm giao thông do các bạn mắc lỗi vi phạm phải nộp phạt với mức phạt theo quy định.

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *