Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

File doc | File word | Tải văn bản pháp luật

Tải Nghị định 155/2016/NĐ-CP file doc

Tải Nghị định số:155/2016/NĐ-CP file word tại chuyên mục văn bản Pháp luật của 24hoidap.com. Download Nghị định 155/2016 của Chính phủ. Quy định mức xử phạt vị phạm hành chính trong...

Tải Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH file doc

Tải Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH file Word của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng...

Tải Thông Tư 01/2016/TT-BCA file doc

Tải Thông tư 01/2016/TT-BCA Word – Nội dung Thông Tư số: 01/2016/TT-BCA Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm oát giao thông đường bộ...

Tải Thông tư 229/2016/TT-BTC file doc

Tải Thông tư 229/2016/TT-BTC file word tại 24hoidap.com rất thuận tiện cho các bạn trong việc in ấn tài liệu để nghiên cứu, phụ vụ công việc. Chúng tôi cung cấp...

Tải Nghị định 153/2016/NĐ-CP file doc

 Tải Nghị định số: 153/2016/NĐ-CP file word tại chuyên mục văn bản Pháp luật của 24hoidap.com. Download Nghị định số: 153/2016/NĐ-CP chính phủ ban hành Nghị định: Quy định mức...

Tải Thông tư 271/2016/TT-BTC file doc

Tải Thông tư số: 271/2016/TT-BTC file word tại chuyên mục văn bản Pháp luật của 24hoidap.com. Thông tư 271/2016/TT-BTC  Quỵ định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẳm định cấp giấy...

Tải Thông tư 312/2016/TT- BTC doc

Tải Thông tư 312/2016/TT- BTC  word – Quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm  Tiền gửi Việt Nam là thế nào ? Chuyên mục văn bản Pháp...

Tải Nghị định 140/2016/NĐ-CP doc

Tải Nghị định 140/2016/NĐ-CP file word tại chuyên mục văn bản pháp luật của 24hoidap.com. Download Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ: về lệ phí trước bạ. Hỏi đáp...