Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Quy chuẩn 41/2016 file doc – Tham gia giao thông cần biết

Quy chuẩn 41/2016/BGTVT  có nhiều thay đổi quan trọng dành cho mọi người khi tham gia giao thông. Quy chuẩn 41-2016 có qui định rất cụ thể rõ ràng về biển báo và vạch kẻ đường….v.v. Mọi người tham gia giao thông thường bối rối khi gặp biển báo cấm rẽ trái không biết biển này có cấm quay đầu xe hay không, thì trong Quy chuẩn 41/2016 doc đã qui định rõ ràng và dễ hiểu.

Tải Quy chuẩn 41/2016 file word

Quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ và rào chắn, cột ki-lô-mét, cọc H, mốc lộ giới, gương cầu lồi, dải phân cách có lan can phòng hộ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016 và thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Phần 1. Quy định chung

Phần 2. Quy định kỹ thuật

Chương 1 – Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên Chương 2 – Hiệu lệnh điều khiển giao thông
Chương 3 – Biển báo hiệu Chương 4 – Biển báo cấm
Chương 5 – Biển báo nguy hiểm và cảnh báo Chương 6 – Biển hiệu lệnh
Chương 7 – Biển chỉ dẫn trên đường ôtô không phải là đường cao tốc Chương 8 – Biển phụ, biển viết bằng chữ
Chương 9 – Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc Chương 10 – Vạch kẻ đường
Chương 11 – Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn Chương 12 – Cột kilômét, Cọc H
Chương 13 – Mốc lộ giới Chương 14 – Báo hiệu cấm đi lại
Chương 15 – Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ

Phần 3. Quy định về quản lý

Phần 4. Tổ chức thực hiện

Phụ lục A – Đèn tín hiệu

Phụ lục B – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo cấm
Phụ lục C – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo Phụ lục D – Ý nghĩa – Sử dụng biển hiệu lệnh
Phụ lục E – Ý nghĩa – Sử dụng biển chỉ dẫn Phụ lục F – Ý nghĩa – Sử dụng các biển phụ Phụ lục G – Vạch kẻ đường
Phụ lục I – Cột kilômét – Cọc H – Mốc lộ giới
Phụ lục K – Kích thước chữ viết và con số trên biển báo Phụ lục M – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo
Phụ lục N – Mã hiệu đường cao tốc
Phụ lục O – Kích thước mã hiệu đường bộ
Phụ lục P – Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc
Các bạn tải về link Mediafire: Quy chuẩn 41/2016

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *