Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Tải Luật đấu giá tài sản 2016 file doc

Download Luật đấu giá tài sản 2016 fiel word tại chuyên mục văn bản pháp luật của 24hoidap.com. Nhiều bạn đọc gửi thắc mắc rằng file doc và file word là như thế nào? Xin trả lời các bạn như sau: file doc và file word là một, chúng tôi cung cấp cho các bạn file dạng này để giúp các bạn có thể in ra giấy, dễ chỉnh sửa và tiện tra cứu. Mong nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của các bạn nhiều hơn nữa.

Luật đấu giá tài sản 2016 file word

Giới thiệu và trích dẫn một số điều
Luật gồm VIII chương và 81 điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tô chức đâu giá tài sản; thù lao dịch vụ đâu giá, chi phí đâu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thuờng thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản.
2. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
4. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

 Luật đấu giá tài sản và hiệu lực thi hành

– Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
– Khoản 4 Điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *