Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Tải Nghị định 46/2017/NĐ-CP doc

Nghị định Số: 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Quí vị có thể tải Nghị định 46/2017/NĐ-CP doc tại chuyên mục văn bản Pháp luật của 24hoidap.com. Để tiện cho việc tìm hiểu và nghiên cứu về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bằng file doc (word) hoặc file pdf. Download Nghị định số:46/2017/NĐ-CP của Chính phủ dưới đây.

Download Nghị định 46/2017/NĐ-CP file word

Nghị định 46/2017/NĐ-CP : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bao gồm 9 chương và 113 điều.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II: CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
Chương III: CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chương IV: CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Chương V: TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT
Chương VI: TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Chương VII: KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Chương VIII: KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Chương IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị định 46/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục,

– Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học);

– Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; cấp, thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

– Thành lập, cho phép thành lập; đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đăng ký bổ sung hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

– Đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

>> Tải Nghị định số: 46/2017NĐ-CP file word

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *