Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Tải Nghị định về việc đăng ký doanh nghiệp file doc

Quí vị đang tìm hiểu quy trình thành lập và đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2017. Chúng tôi cung cấp cho quí vị Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp file doc. File tài liệu doc giúp quí vị thuận tiện trong viêc nghiên cứu Nghị định này.

Trích điều 1 và điều 2 của Nghị định

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này;
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
4. Cơ quan thuế;
5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Download Thủ tục thành lập doanh nghiệp file word

Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP gồm 9 chương và 83 điều.

Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Tải Thủ tục đăng kí doanh nghiệp mới file doc

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *