Dự đoán cầu lô và Soi cầu MB chính xác nhất

Tải Thông tư 329/2016/TT-BTC file doc

Quý vị download Thông tư số 329/2016/TT-BTC file word tại chuyên mục văn bản pháp luật của 24hoidap.com. Trong tài liệu tải về chúng tôi cung cấp cho Quý vị các file văn bản để các bạn có thể chỉnh sửa và in tài liệu bình thường.

Download Thông tư số 329/2016/TT-BTC file word

Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Giới thiệu chung: Thông tư 329/2016/TT-BTC
Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngảy 01 tháng 3 năm 2017.

Thông tư số 329/2016 Bộ Tài chính – Hướng dẫn Nghị định 119/2015

1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.
2. Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Thông tư 329/2016 này áp dụng đối với:

1. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
2. Nhà thầu tư vấn.
3. Nhà thầu thi công xây dựng.
4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Có thể bạn cần...


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *